Keppe Motor

Keppe-moottori – ekologinen teknologia

Keppe-moottori on korkeatehoinen ja ekologinen moottori. Tämä uusi teknologia, jokaperustuu Norberto Keppen teokseen The New Physics derived from the Disinverted Metaphysicsvähentää merkittävästi sähkönkulutusta. Tutkimuksissa on todettu sen säästävän sähköä mallista riippuen 70-90 % perinteisiin sähkömoottoreihin verrattuna.

Lisätietoja Keppe-moottorista saat web-sivuilta www.keppemotor.com

Osallistu

Paras tapa osallistua on levittää tietoa tästä uudesta ja erittäin tärkeästä tieteestä, jota kutsutaan psyko-sosio-patologiaksi (analyyttinen trilogia).

Kuinka voit osallistua?

1) Opi lisää STOP käsitteistä lukemalla kirjoja ja katsomalla STOP Maailman Tuhoamiselle televisio-ohjelmia;

2) Osallistu analyyttisen trilogian kursseille ja luennoille: www.keppepacheco.com

3) Levitä tietoa STOPista:
Kerro STOPista yhteisössäsi lentolehtisten, kirjojen  DVD:iden ja kurssien avulla.
Käy virtuaalikaupassa: www.protonpublishinghouse.com/?lang=fi

Sähköposti: stop@stop.org.br

Palaute

“We are curently airing the program 2-4 times a week. We have given it a regular time slot on Sunday mornings, where we play 2 episodes.
Throughout the week, we also play an episode or two in random timeslots to fill out our schedule. We have also made :30 promo videos that play several times a day alerting our viewers to when the show can be seen in it’s regular timeslot, Sunday Mornings.
We very much enjoy the program and have had several positive responses from our viewers about it.
We appreciate you sending us the program and look forward to continuing to air it on our channels.”
J.S, Executive Director, Minnesota TV. USA

“I can be counted as an enthusiast, when I first came across the motor, I viewed it with skepticism purely because of the fact that things that I learned at school were proven to be wrong here, almost. But I have very authentic reasons to believe that the technology is true and has the potential to effect the course of our world. It is said in no uncertain or romantic manner, the implications of this new technology if harnessed will change our world.

There are some very dedicated and honest people working hard day and night on this new technology, and it is absolutely heart warming and enlightening to see that they are not driven by profiteering alone. I wish more idealist and honest people scattered across all of the plant will come forward to recognize and promote their beautiful work.

Sure we will run across skeptics and non-believers, as I do when I read around for people’s reactions to the motor, but a lot of this is fueled by the fact that the new technology contradicts known conventions. I would like to think that there is no malice involved if one wishes to oppose the principles of the motor, rather constructive criticism and a healthy debate is always welcome. Unfortunately there are those who are inconsiderate and are blind to the existence and development of alternative solutions. This attitude of non consideration is not limited to science alone, unfortunately this arrogance is found everywhere.

 

My initial concern was with the usage of the technology, as is quite evident it has far reaching consequences. The people behind the motor are doing everything they can to make the technology available for further development and also to develop it for good. I wish for all of us to be careful and ensure that we let the motor grow in public acceptance.”
Shibashis Roy, India

Virallinen julistus Hyvän toiminnan Vuosi 2004

Muistaen 1992 perustetun yhdistyksemme päämäärää joka on ihmiskunnan ja maaplaneettamme säilyttäminen

 

Vahvistaen  aikamme psykososiologisten ongelmien  massatiedostamisen tärkeyden


STOP Maailman tuhoamiselle-yhdistys julistaa virallisesti seuraavaa:

 

Koska maailman ekologinen tilanne jatkuu uhaten elävien lajien jatkuvuutta, ja

 

Koska maailmanlaajuinen väkivaltaisuus ja terrorismi jatkuvat aiheuttaen tuhoa, kodittomuutta ja tarpeetonta väkivaltaa ja kipua miljardeille Maan asukkaille, ja

 

Koska kaikki poliittiset, uskonnolliset ja tieteelliset aloitteet ovat olleet ja ovat edelleen tehottomia ongelmien alkuperän juurittamiseksi ja ratkaisemiseksi

 

Koska pahalle on annettu täysi vapaus ihmisen toiminnassa kaikissa sen ilmenemismuodoissa ja ihmiskunta on antanut sille niin kauan tukensa  tietoisesti ja tiedostamattomasti

 

Tänään ilmoitamme kaikille  kansainvälisestä aloitteesta, jota ei enää voi pitkittää, palauttaa todelliset inhimilliset arvot, jotka kumpuavat sisäisestä totuuden ja tietoisuuden lähteestä.

 

TÄSSÄ HENGESSÄ  STOP-maailman tuhoamiselle-yhdistys julistaa, että

 

VUOSI 2004 ON HYVÄN TOIMINNAN VUOSI

 

Ja samalla merkitsemme virallisesti ihmisyhteisön oikenpäin saattamisen (disinversion) alkaneeksi ja asetamme voimaan Hyvän Toiminnan, joka on nykyiselle toiminnalle vastakkaista, jotta voimme lopettaa pahan toiminnan, epätoivon ja kärsimyksen, jotka ovat olleet vallalla tähän saakka maailmassa.

 

Tästä eteenpäin, kutsumme kaikki kansat ja kansakunnat pyhittäytymään hyvän toteuttamiseen kaikessa toiminnassa ja toivottamaan Kauneuden, Totuuden ja Hyvyyden tervetulleiksi Maailmaan.

 

Kurssit

keppe-e-pacheco-instituto-de-ciencia-e-tecnologiaKeppe & Pacheco koulutusinstituutti

 STOP-yhdistys järjestää Keppe & Pacheco koulutusinstituuttissa jatkotutkintoja ja muita kursseja (luokkahuone- tai internetkursseja).

Näillä kursseilla voi syventää tietämystäsi analyyttisestä trilogiasta.

Lisätietoja www.keppepacheco.com

 

 

Hyvä toiminta

projeto-cambuquira-acao-no-bemHyvä toiminta on STOP maailman tuhoamiselle -yhdistyksen aloite ja se alkoi virallisesti joulukuun 31. päivä 2003 Cambuquirassa, Minas Geraisissa, Brasiliassa.

Se perustuu psykoanalyytikkojen Norberto R. Keppen ja Claudia Pachecon työhön ja sen tarkoituksena on tehdä ihmiset tietoisiksi siitä, että yksilön ja yhteiskunnan terveys riippuvat suoraan ihmisten mahdollisuudesta OLLA (ei omistaa). Tämä tarkoittaa, että heidän on voitava elää Hyvässä, Kauneudessa ja Totuudessa.

Hyvän toiminnan viralliseen julistamiseen osallistui STOPin edustajia eri maista: Brasiliasta, Itävallasta, Italiasta, Kanadasta, Yhdysvalloista, Portugalista, Ranskasta, Ruotsista, Suomesta, Japanista, Virosta, Venäjältä, Argentiinasta, Kolumbiasta, Paraguaista ja Perusta.

Nykyisin olemme kansainvälinen ryhmä naisia, miehiä, nuoria ja lapsia, jotka hyväntahtoisina työskentelevät paremman maailman toteuttamisen hyväksi.

www.cambuquira.net

Tiedostaminen

“Tietoisuus on tunteen ja älyn välillä oleva ilmiö ja se riippuu niistä molemmista ollakseen olemassa – ensinmainitusta (tunteesta ) perustana ja viimeksi mainitusta (älystä) tietoisuuden ilmentymänä.”

Psyko-sosiopatologian
Psyko-sosiopatologia

Keppen mukaan tietoisuus liittyy eettisyyteen ja tietoinen ihminen on automaattisesti vastuuntuntoinen, sillä virheiden ja pahan havaitseminen vie johtaa meitä automaattisesti niiden korjaamiseen. Vain psyko-sosiopatologian yleinen tiedostaminen voi muutta ihmiskunnan kulkusuuntaa.

Saat lisätietoa näistä käsitteistä Proton Editoran julkaisemista kirjoista ja näillä sivuilla olevista televisio- ja radio-ohjelmista.

Ne, jotka eivät tee mitään maailman tuhoamisen lopettamiseksi, auttavat sen tuhoamisessa.

Inversio

Inversio (nurinpäin kääntyneisyys) – Maapallon tuhoamisen merkittävin syy

Keppe, psykoanalyytikko, yhteiskuntatieteilijä ja filosofi, pitää psyykkistä inversiota ihmisen, yhteiskunnan ja maailman tuhon syynä. Tämä inversio eli nurinpäin kääntyneisyys tapahtuu kahdella tasolla:

1) Yksilötasolla – inversio alkaa ihmisen sisältä, emotionaalisella arvojen ja asenteiden tasolla esim.hänen valittaessaan valheen, epärehellisyyden, materialismin, kateuden, korruption, naamion, vihan, aggressiivisuuden, ahneuden, vieraantumisen, itsekkyydeen, laiskuuden,riippuvuudet. Toisin sanoen hän pitää psykopatologiaa elämälleen hyödyllisenä.
Keppen mukaan näiden ongelmien taustalla on teomania (ylpeys, ylimielisyys, suuruudenhulluus ja narsisismi).
Tämän vielä tiedostamattoman tuhoavan asenteen vuoksi ihmiset hylkäävät ja tuhoavat kaiken, mika on hyvää, kaunista ja todellista omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

2) Yhteiskuntatasolla – Yhteiskunnassa inversio ilmenee lähinnä sairaalloisen yhteiskunnallis-taloudellisen (erityisesti rahataloudellisen) vallan muodossa, joka luo epäoikeudenmukaisia lakeja. Se ilmenee myös tuhoavien tapojen, epäeettisyyden, yhteiskunnallisen (taantuman, alikehittyneisyyden?)repression, rappeutuneiden järjestelmien ja laitosten tasolla, jotka toimivat ihmisiä ja luontoa vastaan.
Näihin toimiin kuuluvat sodat, terrorismi, rasismi, uskonnollinen suvaitsemattomuus, villi (yksityinen tai valtion) kapitalismi, korot, työvoiman ja luononn resurssien järjetön riisto, liikakulutus, tieteiden, taiteen ja tiedonalojen pysähtyneisyys,
Nämä johtavat orgaanisiin, psyykkisiin ja ekologisiin sairauksiin.

P.S. Nykyisin patologinen rahataloudellinen valta dominoi tiedotusvälineitä, oikeuslaitosta sekä poliittista, lainsäädäntö- ja uskonnollista valtaa. Se on luonut kaikkien aikojen pahimman diktatuurin.

Tiede: Analyyttinen Trilogia

trilogia2Analyyttinen trilogia on Integraalisesta psykoanalyysistä edelleen kehitetty tieteen, filosofian ja teologian kokonaisuus, jonka on luonut Norberto R. Keppe.

Keppe on antanut metodille nimeksi Trilogia, koska se on kolminaisen tutkimustyön tulos. Kolme aluetta ovat :

Ihmisessä: tunne (rakkaus) ajattelu (järki) ja estetiikka (kauneus)
Yhteiskunnassa: teologia, filosofia ja tiede (ja taide)
Jumalassa: Pyhä Kolminaisuus – Isä, Poika ja Pyhä Henki
Sana analyyttinen viittaa kokeelliseen tieteeseen ja tieteelliseen analyysiin.

Triloginen psykopatologia

Toisin kuin muut psykoanalyyttiset, psykologiset, psykosomaattiset ja psykiatriset koulukunnat, Keppe on ainoa tutkija, joka pitää psyykkisiä tekijöitä henkisen sairauden alkuperänä – toisin sanoen tekijöitä, jotka saavat alkunsa ihmisen sisimmästä ja jotka ovat yhteydessä väärinpäin kääntyneen tahdon käyttöön.
Soveltaessaan psykoanalyyttistä tiedettä filosofian ja metafysiikan tutkimukseen, Keppe havaitsi, että psyykkinen sairaus (neuroosit ja psykoosit) samoin kuin orgaaniset ja sosiaaliset sairaudet ovat seurausta jo olemassaolevan terveyden turmelemisesta ja tuhoamisesta ihmisessä.

Triloginen sosiopatologia

Keppen mukaan yksi ihmisen sairauden perimmäisistä aiheuttajista on yhteiskunnallis-taloudellinen järjestelmä, koska se on organisoitu palvelemaan niitä, joilla on patologinen (sairas) yhteiskunnallistaloudellinen valta. Tällainen järjestelmä, jonka lait ja filosofia perustuvat väärinpäin kääntyneisiin arvoihin, aikaansaa puolestaan henkistä ja fyysistä sairautta.

Triloginen henkipatologia

Keppe on yhdistänyt hengellisyyden tutkimuskentän tieteeseen. Hänen mukaansa ihminen on luotu pohjimmiltaan hyväksi, kauniiksi ja totuudelliseksi, mutta että Luojaa vastaan kehittämänsä vastarinnan vuoksi, joka ilmenee teonmaniana (asenteena pitää itseään Jumalan kaltaisena) ja kateutena, ihminen on kääntänyt tahtonsa väärinpäin ja on vajonnut alkuperäisestä täydellisestä käyttäytymisestä sairauteen ja kärsimykseen. Siinä ihminen on samankaltainen kuin langenneet henkiolennot, joita Keppe kutsuu skitsofreenisiksi enkeleiksi. Psykootikkojen ja sairaiden käyttäytyminen on samankaltaista näiden onnettomien ja tuhoavien transsendentaalisten olentojen kanssa. Tämän ongelman (psykopatologian) tiedostaminen on ainoa keino löytää ratkaisuja hengellisiin, sosiaalisiin, psykologisiin ja orgaanisiin häiriöihin.