Vem Är Vi

Läs mer om forskarna bakom International Society of Analytical Trilogy (integral psykoanalys/analytisk trilogi) och organisationen STOP- Stoppa förstörelsen av världen, Norberto R. Keppe och Claudia Bernhardt de Souza Pacheco.

Föreningen STOP

Vårt främsta mål är att ge medvetenhet om de psyko-sociala-ekologiska orsakerna till mänsklighetens problem (som för närvarande är omedvetna) och erbjuda verklig socioterapi.

STOP TV Program

TV-program som utformats av Norberto Keppe och Claudia Pacheco i syfte att förmedla vetenskapen Analytisk Trilogi. För närvarande visas programmen i 40 länder och på 5 språk, däribland svenska.

Keppe Motor – SV

Keppe Motor: En högeffektiv grön motor baserad på Keppes nya fysik. Motorn visar en viktig princip – energi kommer inte från materia.

Bokförlaget Proton

Grundades 1976 av Norberto Keppe och Claudia Bernhardt de Souza Pacheco för att publicera den omfattande litteraturen från International Society of Analytical Trilogy (Integral Psykoanalys) – ISAT.

Grand Hotel Trilogia

Ett helt nytt koncept för behandling av psykisk, fysisk och även social hälsa, genom användningen av den terapeutiska metod som skapats av psykoanalytikern Norberto Keppe i kombination med de bästa medicinalvattenkällorna i världen.