Följ STOP

  • Português
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Svenska
  • Suomi
  • Deutsch
  • русский

Norberto Keppe talar om Kristus

 KURSER

NYHETER

Nätverket den goda handlingen.


Nätverket den goda handlingen har nästa träff i Stockholm den 20 april kl. 9.30-16.00. Du är välkommen!
 Läs mer och anmälan här.

Ytterligare ett svenskt företag har donerat pengar.


Ytterligare ett svenskt företag har donerat pengar till våra projekt "Den goda handlingen" i Cambuquira. Nämligen Uddevalla företaget Konfjord Förvaltning AB med Ingemar och Barbro Eriksson som ägare.Vi glädjer oss mycket över gåvan och sänder dem ETT STORT TACK.

 


Ett svenskt företag, Kondator, stödjer våra projekt "Den goda handlingen" i Cambuquira, Brasilien.

 

Varje jul väljer Kondator ut en organisation/projekt/ hjälpfond som de vill stödja med pengar. I år har de valt våra sociala och kulturella projekt "Den goda handlingen" i Cambuquira, Brasilien, som bedrivs helt på volontär basis. Här kan du se julbrevet som VD Jan Westerlund och hans företag skickat ut till alla sina kunder med information om Cambuquira-projekten och en länk till den svenska siten. Vi glädjer oss mycket över julgåvan och sänder företaget ett STORT TACK och en GOD JUL. 

 

http://www.kondator.com/utskick/jul2012/xmas_.html  

NÄTVERKET DEN GODA HANDLINGEN STOCKHOLM:


Den 20 oktober hade det nybildade NÄTVERKET DEN GODA HANDLINGEN Läs mer

+ Mer


Sociala Projekt

 

BÖCKER

 

Hälsa genom medvetenhet - teomani och stress

Cláudia B. Pacheco

2a uppl.


Hälsa genom medvetenhet är ett grundläggande verk inom området psykosomatisk behandling. Med praktiska exempel förklaras den direkta påverkan som känslor, tankar och attityder har på vårt neuroimmunologiska system, och hur detta framkallar de mest skiftande sjukdomar.

 

+ Fler böckerMottagning inom psykoanalys

Psykoanalytiker utbildade inom Norberto Keppes psykoanalytiska metod tar emot klienter i individuella sessioner liksom sessioner i grupp, för vuxna, tonäringar och barn. Detta kan genomföras personligen eller pä distans (via telefon eller skype), pä portugisiska, engelska, spanska, franska, italienska, tyska, finska och svenska.

För ytterligare information och bokning av en första intervju:

00.55.11.3032-3616 eller

contato@trilogiaanalitica.org

 
Keppe Motor
STOP-tidningen
 
STOP Newspaper
+ Läs artiklarna
 

Sanningen om
energi och materia

TITTA PÅ VIDEON

 

 

 

STOP Program 166


Lösningen på krisen i världen är medvetandegörelse av dess orsaker


+ Fler STOP-TV program


 

Lyssna här nu, dela med vänner!

 


Intervju med psykoanalytikern Claudia Pacheco om Organisationen Stoppa Förstörelsen av Världen
Bloggen Djupsnack

 

sofie blog

Läs och delta aktivt med frågor och kommentarer på STOP-bloggen Djupsnack. Intressanta inlägg om hälsa, samhälle, psykologi och mycket annat...

+ För mer


Radioprogram

 

Richard Jones

Från Norberto Keppe’s Internationella Institut för Analytisk Trilogi i São Paulo, Brasilien. Med kanadensiska programledaren Richard Lloyd Jones... + För mer


Livro A Libertação dos Povos

Boken som gav upphov till

"We are the 99%"

”Vi är i majoritet, vi är 99 %, som på ett sjukligt sätt kontrolleras av 1 %. Vi är den verkliga styrkan och makten (gudomlig) på jorden. Förlora inte hoppet – vi kommer att bli fria snart.”
Folkets frigörelse – maktens patologis. 24, Norberto R. Keppe, New York, 1986

Läs mer här | Ladda ner boken gratis här

STOPPA förstörelsen av världen - © All Rights Reserved