Join us

  • Português
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Svenska
  • Suomi
  • Deutsch
  • русский

Kirjat

 

Kirjoja saatavana osoitteesta: (marja.kokkinen@analyyttinentrilogia.net)

STOP-kampanjan tieteellinen kirjallisuusluettelo

 

Trilogisen tieteen kirjoja, joiden sovellutusalueita ovat psykopatologia, sosiopatologia, psykosomaattinen lääketiede, filosofia, metafysiikka, koulutus, talous, fysiikka, ympäristö, taiteen, sivilisaation historia, urheilu ja oikeus.

 

Triloginen teologia
Norberto R. Keppe
Osta

Olen kirjoittanut tämän kirjan tarkoituksenani analysoida sitä, miksi hengellisyys on asetettu toisarvoiseen asemaan ihmisen elämässä. Olemme voineet seurata outojen käsitysten kasvua suhteessa teologiaan varsinkin 20. vuosisadan alusta lähtien.
Muodostettuani Trilogisen tieteen olen huomannut analyysin avulla, että ihminen on alentanut tasoaan ja että ihmisen on pikimmiten palattava normaalille tasolleen – jossa psyykkisellä elämällä on valta-asema. Haluan sanoa, että perimmäisen psyykkisen rakenteen tulee palata voimaan.
Olemme tulleet Kristuksen ennustuksen toteutumisen hetkelle, johon hän viittasi puhuessaan Lohdun tuojasta, joka vakuuttaisi ihmiskunnan synnin olemassaolosta, koska ihmiset eivät uskoneet Häntä. Hän puhui oikeudesta elää lopullisesti Taivaallisen Isän kanssa ja tuomiosta, jossa suuri pettäjä, Lusifer, tuomitaan ja karkotetaan lopullisesti. (Johannes 7;11) Norberto Keppe


1 Triloginen Raamattu
Norberto R. Keppe, 2007
Osta

”Kirjoitin tämän Trilogisen Raamatun tarkoituksenani esittää laajennettu käsitys Pyhästä Kolminaisuudesta ja tarkastelen kysymystä teologisen näkökulman lisäksi myös filosofisesta ja tieteellisestä (kokeellisesta) näkökulmasta. Ehkä on sanomattakin selvää, että jumaluuden kolme pyhää elementtiä ovat: Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Miksi olen antanut kirjalle nimen ”Triloginen Raamattu”, jos se tarkasti ottaen ei ole raamatunomainen? Siksi, että haluan selittää Pyhää Kirjaa myös kokeellisen tieteen avulla, koska kaikki eivät ole Raamattua ymmärtäneet juuri tieteellisen näkökulman puuttumisen vuoksi.

Haluan korostaa toiminnan tärkeyttä: hyvä toiminta, eikä niinkään ajattelu tai tunne, on Luojaa lähimpänä oleva elementti. Olen kirjoittanut tähän kirjaan sitä, mitä ihmiset todella ajattelevat, mutta mitä tavallisesti ei julkisesti sanota sosiaalisista tai mukavuussyistä. Näin ihmiset kuitenkin näkevät maailman ja lähimmäisensä, minkä havaitseminen on välttämätöntä, jotta voisimme pelastaa ihmiskunnan ja kehittää sitä.” Norberto Keppe
.


1 Jumalan Valtakunta
Norberto R. Keppe, 2007
Osta

”Kirjani tavoitteena on antaa lukijalle tietoisuutta ihmiskunnan viimeisen ja lopullisen vaiheen tulemisesta. Olen päässyt tähän Trilogiaksi nimittämäni tieteen ansioista. Sen peruselementit ovat estetiikka, järki ja erityisesti kirkastunut havainto.
Voimme havaita, että sivilisaatio on astumassa universaaliin aikakauteen, johon jo antiikin kirjoittajat ovat viitanneet.
Haluan osoittaa kaikille, että kysymys on tulevasta maailmasta, joka jo on ollut olemassa ja josta on säilynyt jäänteinä antiikin Kreikan ja Egyptin monumentit ja erityisesti meidän sisimmässämme oleva kaipuu onnellisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Monet idealistit ovat tunteneet sydämessään universaalin maailman tuulen henkäyksen. Tämä maailma on mahdollinen ja se on tulossa.” Noberto Keppe
.


Sairauksien alkuperä
Norberto R. Keppe, 2001
Osta


Henkilön kehitys on käänteisessä suhteessa kateuteen. Sitä voin selventää seuraavasti: Kaikilla ihmisillä on kykyjä ja lahjoja, mutta niiden kehittymistä rajoittaa ja estää sitä edeltävä kateus. Olen täysin vakuuttunut, että jos sinä et olisi kateellinen, sinulla olisi kaikki mahdollinen menestys elämässä. Hyväksyäkseen hyvän ihmisen täytyy hyväksyä itse tekemänsä pahan näkeminen, vaikka tämä (yleensä) tapahtuu psykologisella (näkymättömällä) tasolla esimerkiksi pahana tunteena, tarkoitusperänä tai ajatuksena. Ainoa tapa elää hyvin on olla tietoinen siitä pahasta, jonka hyväksyy.
Kirjan tavoitteena on tehdä lukija tietoiseksi kaikkien niiden sairauksien perimmäisistä syistä, jotka ovat kautta aikojen vaivanneet ihmisiä. Kysymyksessä on laaja tieteellinen tutkimus, johon kuuluvat myös filosofian ja teologian alueet; tästä tulee nimi analyyttinen trilogia. Kirja tekee tietoiseksi ihmisen häiriöistä, mikä on ainoa tapa hoitaa - siinä määrin kuin se on mahdollista - niitä vaivoja, jotka ihmisen olemassaoloa piinaavat.


Vapautuminen tahdosta
Norberto R. Keppe, 2000
Osta


Kirjan nimi on Vapautuminen tahdosta — ei vapautuminen tahdon kautta. Tämä tarkoittaa, että ihmisen vaikeudet aiheutuvat tahdon käytöstä. Ihmisen tahto on kateudesta johtuen invertoitunut (väärinpäin kääntynyt) — se toimii sitä vastaan, mikä olisi hänelle itselleen hyväksi. Kysymyksessä on paljon puhuttu vapaa tahto, joka sisältää oikeastaan vain mahdollisuuden kieltää hyvä.
Vain toimiessaan rakkaudellisesti, ihminen on oma itsensä, se miksi hänet on tarkoitettu. Rakkaus on toiminnallisuutta hyvyydessä kauneudessa ja totuudessa kaikilla tasoilla: metafyysisellä, tunteen, ajatuksen ja fyysinen toiminnan tasolla. Rakkaus on ikäänkuin tahdon eliminoimista.
Neuroosit, psykoosit, orgaaniset ja yhteiskunnalliset sairaudet johtuvat ihmisen asenteesta vääristää, kieltää ja jättää huomioimatta elämän perustodellisuus. Tämän asenteen tiedostaminen on edellytys sille, että ihmiset ja yhteiskunta palaisivat siihen hyvyyteen, jonka ovat hylänneet..


Työ & Pääoma
Norberto R. Keppe, 1995
Osta


Teos tuo uuden dialektiikan taloustieteeseen — pääoman tulee olla työlle alisteista, koska pääoma on työn tulosta. Nykytilanteessa työ on pääomalle alisteista (riisto) ja pääoma luo pääomaa (keinottelu). Kirja tuo uuden käsitteen ihmisoikeuksiin: ihmisen omanarvontunnolle ja tasapainolle on oleellista, että hän omistaa itse työnsä ja sen tulokset. Keppe kritisoi länsimaiden julmaa kapitalistista järjestelmää, mutta osansa saa myös marxilainen systeemi.

Triloginen Metafysiikka II - Transsendentaaliset Aistihavainnot
Norberto R. Keppe, 1995
Osta


Transsendentaaliset tai paranormaalit ilmiöt kuuluvat aistihavaintojen piiriin ja sen vuoksi kokeellisen tieteen ja erityisesti modernin fysiikan alueelle, jolla on jo riittävästi välineitä niiden selvittämiseen.

Vapautus
Norberto R. Keppe, 1991
Osta


Ihmisen perusolemus on todellista toimintaa. Se tarkoittaa sellaista toimintaa, joka pohjautuu hyvyyteen, kauneuteen ja totuuteen. Ihmisellä on vapaus ja niin ollen vastuu. Vapautus on sitä, kun ihminen alkaa nähdä vapauden rajoittamistaan ja ponnistelee toimiakseen rakkaudellisesti.


Kirkastuminen
Norberto R. Keppe, 1989
Osta


Pahan olemassaolo on hyvän kieltämistä. Ihmisen ongelmat pohjautuvat hyvyyttä torjuvaan tai tuhoavaan asenteeseen.


Naisia Divaanilla - Naisen Psykopatologian Analyysi
Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco, 1997
Osta


Kateuden, narsismin, sukupuoleen tai henkilökohtaiseen vetovoimaan perustuvan vallantavoittelun ja muiden hänen kuvaamiensa naisille tyypillisten psyykkisten ongelmien lisäksi sukupuolten välillä vallitsee voimakas paranoia, jota ylläpitävät taloudelliset ja poliittiset vallanpitäjät voidakseen helpommin orjuuttaa heitä.

Tiedostaminen Parantaa
Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco. 1991
Osta

Fyysinen ja psyykkinen sairaus voidaan parantaa tiedostamisprosessin kautta.

Analyyttisen Trilogian - ABC
Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco, 1989
Osta


Analyyttisen trilogian peruskäsitteet ja havainnot helppotajuisessa muodossa. Kirja kuvaa sekä yksilön psyykkisiä ongelmia että yhteiskunnan rakenteellista patologiaa ja selvittää terapian perusteet.

 

 

 

<< Palaa
 


Kirjat

 


Proton Printing House

 

 

 

STOP maailman tuhoamiselle - © Kaikki oikeudet pidätetään