Join us

  • Português
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Svenska
  • Suomi
  • Deutsch
  • русский

Keitä olemme

 

 

Tiedostaminen

 

 

“Tietoisuus on tunteen ja älyn välillä oleva ilmiö ja se riippuu niistä molemmista ollakseen olemassa – ensinmainitusta (tunteesta ) perustana ja viimeksi mainitusta (älystä) tietoisuuden ilmentymänä.”

 

Keppen mukaan tietoisuus liittyy eettisyyteen ja tietoinen ihminen on automaattisesti vastuuntuntoinen, sillä virheiden ja pahan havaitseminen vie johtaa meitä automaattisesti niiden korjaamiseen. Vain psyko-sosiopatologian yleinen tiedostaminen voi muutta ihmiskunnan kulkusuuntaa.

 

Saat lisätietoa näistä käsitteistä Proton Editoran julkaisemista kirjoista ja näillä sivuilla olevista televisio-  ja radio-ohjelmista.

Ne, jotka eivät tee mitään maailman tuhoamisen lopettamiseksi, auttavat sen tuhoamisessa.

 

 

 

<< Palaa
 


Keitä olemme

 

 

 

 

 

 

STOP maailman tuhoamiselle - © Kaikki oikeudet pidätetään